A co ještě?

Coachwalking / Koučování v chůzi

Projděte se se mnou cestou ke změně.

Koučink je pohyb, změna, dynamika, směřování vpřed. Společně se rozejdeme z bodu 0 a budeme směřovat tam, kam si přejete dojít.

V přírodě budete vnímat pohyb nejen ve Vašich myšlenkách, ale i chodidlech a celém těle. O cílech si nebudeme jen povídat a zpřesňovat je fantazií, ale vytyčovat je konkrétně a krok po kroku jich dosahovat. Na konci se budete moci ohlédnout a zhodnotit jaký kus cesty jste urazili. Koučovací trasu můžete absolvovat jen jednou, či následně navázat tam, kde jste posledně skončili. V úvodním telefonickém hovoru si nejdříve společně určíme obsah Vaší cesty a vybereme tu nejvhodnější trasu. A pak už jen vykročit...

Naplánovat setkání


Který způsob práce je pro mě?

Nemůžete se rozhodnout, kterou cestou změny se vydat? Najděte se v některé ze seznamu popsaných situací a budete mít jasněji.