Co nabízím?

Terapie

Psychoterapie je proces, který si žádá odvahu a úsilí. Ale stojí za to.

Budu Vás vnímat, pojmenovávat důležité obsahy Vašeho verbálního i neverbálního sdělení. Nabídnu atmosféru, ve které se budete moci na sebe podívat, právě takoví jací jste. Uvolnit se ve svém bytí, plně se nadechnout a směřovat k růstu. Nehodnotím, jen srozumitelně a s respektem sděluji co vidím a prožívám v kontaktu s Vámi. Radu ode mně nečekejte. Nabídnu Vám prostor, ve kterém se budete moci svobodně a vědomě rozhodnout, kterým směrem se nyní vydat. Protože Vy sám/sama jste tím, kdo si ví nejlíp rady s vlastním životem.

Naplánovat setkání


Supervize

Vneste do pracovních záležitostí nové světlo a s nadhledem se rozhodněte co dál.

Nadhled, porozumění, podpora, rozhodnutí, změna. To jsou slova, která definují mou práci supervizorky.

Pokud pracujete s lidmi či v pomáhající profesi, supervize pro Vás může znamenat přirozenou a pravidelnou podporu ve Vašem konání, zastávku, kde můžete v bezpečí reflektovat své pracovní těžkosti, zodpovědět si dlouho kladené otázky či změnit vzorce nefunkční za fungující. Poznat lépe sám sebe ve vztahu k práci a tohoto poznání využít ve směru profesního růstu.

Supervize Vám umožní nastavit si dobré podmínky pro dobrou práci.

Naplánovat setkání


Koučink

Doprovodím Vás na cestě k řešením a cílům. A možná i dál.

Cíl je vlastně začátek, něčeho nového, chtěného, funkčního. Koučování vnímám jako zásadní cestu k využití klientova potenciálu tak, aby svůj život prožil „vědomě“. Budeme společně hledat řešení, zkoumat Vaše cíle, pracovat s motivací a zdroji k jejich naplnění. Vše co potřebujete, už máte. Jen to zatím o sobě nevíte. Společně zvědomíme Vaše možnosti, naplánujeme kroky a ve společném závazku vyrazíme vpřed.

Naplánovat setkání